Alpici – zahájení kroužku

Milí rodiče,

rozhodli jsem se zahájit horolezecký kroužek za dodržení stávajících platných opatřeních.
Dané podmínky pro konání amatérského sportu ovlivní samotný program kroužků, ale budeme rádi, když kroužek začne fungovat.

Kroužky se budou konat venku u lezecké stěny.

skupina A – středa    18:00 – 20:00 hod. – Michal

skupina B – čtvrtek  18:30 – 20:00 hod. – Jindra

skupina C – čtvrtek  17:00 – 18:30 hod. – Jarmila

skupina D – pondělí 18:00 – 19:30 hod. – Radek

Své děti omlouvejte u jednotlivých vedoucích skupin včas, popř. ať se děti omlouvají sami.

V kroužku mohou být pouze zdravé děti a zdraví dospělí.
Testování dětí na Covid-19 nebudeme provádět.
Žádáme rodiče, aby dětem na každou schůzku skupiny vystavili čestné prohlášení, ve kterém bude doložena skutečnost, že dítě bylo testováno nejdéle 72 hodin před konáním kroužku.
Samozřejmě lze použít i potvrzení o testování – podle sdělení MŠMT však školy nemají povinnost vydávat potvrzení o negativním výsledku testu, např. pro amatérský sport.
Formu doložení skutečnosti, že bylo vaše dítě negativně testováno, ponecháme na vás.

Situace se neustále vyvíjí a my se jí budeme muset přizpůsobovat.

V případě potřeby, se obraťte na konkrétního vedoucího dané skupiny.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.alpici.com/2021/05/02/alpici-zahajeni-krouzku/