HISTORIE

Venkovní horostěna – horolezecká stěna  je složena z překližky (levá část) resp. kaminátových profilů od fy. Rockplast (střední část, had) resp. laminátových dílců fy. TR Wall (pravá část). Dále je ze strany k lesu boldrovka z překližky.  Níže v přehledu pár časových údajů z historie vzniku a postupného rozšiřování:

 • 2008 – vybudování stěnky z laminátu šířky 2m, výšky 10m (fa. Rockplast). Na vzniku má velký podíl Michal Křena a Mirek „Červík“ Červinka z HO Lysá. Uvedení stěnky do provozu dne 23.6.2008.  Majitelem/správcem se stává H.I.D. Finančně vybudováno s podporou města Milovice.
 • 2010 – rozšíření o další část laminátové stěnky s hadem šířky cca 1,5mm, výšky cca 8m. Vznik a majitel stejný.
 • 11/2011 – převod majetku. Majitelem i správcem se na žádost H.I.D. stává místní oddíl horolezecký oddíl Alpici. Pro možnost převodu a správy založeno sdružení Horolezecký oddíl Alpici, z.s. , které se o stěnu dále stará.
 • 2012 – vedle stávající stěny pod balkonem vybudování bouldrovky sestávající ze 4 různě naklopených částí. Vybudování  členy HO Alpici.
 • 2013 – zakoupení stěny instalované v Lysé nad Labem. Stěna je z dílců TRWall. Demontáž, přesun i montáž zajištěn převážně členy HO Alpici + několika dalšími kamarády z lezeckých kruhů. Finančně řešeno v rámci členské základny HO Alpíci.
 • 08-09/2017 – na žádost města Milovice přemístění stěny i bouldrovky z fasády Kulturního domu (Nám. 30 června 507, u Hakenova stadionu) na současné místo tzn. na budovu tělocvičny v ul. Komenského 581. Přesun dle požadavku města Milovice prováděla odborná firma, finančně nákladem města.
 • 03-05/2019 – rozšíření bouldrovky o 5 blok + strop v celé délce + bok vpravo. Současně provedena obnova nátěru celé bouldrovky. Finanční zajištění HO Alpíci. Práce provedeny zejména členy HO Alpíci.
 • 03-11/2020 – dostavba stěny z dřeva a překližkových dílců. Na výstavbě se vlastními silami podílejí členové HO Alpíci, HO Lysá nad Labem i další kamarádi bez horolezecké příslušnosti k oddílu. V rámci dostavby také zpevněna nosná kontrukce levého boku Rockplastové stěny. Část financí získána od sponzorů (viz. oddíl sponzoři), část ze zdrojů HO Alpíci, část od Města Milovice, část od HO Lysá, část od soukromých dárců a příznivců zdejší horokomunity. Všem spozorům děkujeme.
 • 06/2021 – z důvodů CoViD omezení proběhlo slavnostní otevření dostavěné horolezcké stěny až 26.6.2021.
 • 08/2021-04/2022 – rekonstrukce střední části stěny provedené z laminátu (výr. Rockplast) vč. zpevnění konstrukcí a styku Rockplast/TRWall. Na TRWall stěně byly vyměněny buldoky v bočních stěnách z překližky. Střecha bouldrovky prošla cekovou opravou. Práce opět provedli členové HO Alpíci, HO Lysá či další kamarádi bez oddílové příslušnosti. V 10/2022 byl pro zdejší stěnku „vytvořen průvodce“ s aktuálně udělanými cestami (fotky + text s popisem). Ke stažení zde.
 • 03/2024 – v rámci údržby dokončen posuv levé spáry. Momentálně je možno velmi rychle změnit rozměr dle potřeby. Začínáme na nejmenším rozměru a budeme postupně rozšiřovat. Doplněno označení cest, které koresponduje s označením cest v průvodci.
 • 2025 – co přinese budounost je …..???

Přímý odkaz na tento článek: https://www.alpici.com/historie/