Milovický Everest – 2.ročník – 14.9.2024

Ahoj všem, rádi bychom Vás i Vaše oddílová děcka pozvali na 2. ročník „Milovického Everestu“, který je naplánován na sobotu 14.9.2024. Lezení bude umožněno mezi 10:00-20:30hod. Prezentace možná od 9:30hod. Prezentace nutná pro vyzvednutí karty lezce. Součtem přelezů účastníků se budeme snažit o přelezení výšky mt. Everestu/Džomolangma/Sagarmátha (minimáně) , jako „výzva“ je přelezení všemi účastníky výšky 17698m (tzn. vylezení a slezení zmíněného vrcholu). Ukončení „soutěžního lezení“ je v plánováno v 17:00hod, tak aby mohlo dojít k vyhodnocení (na základě odevzdaných výsledků uvedených v kartě lezce) a následnému  vyhlášení výsledků v 18:00hod. V případě, že nebude „vylezena potřebná výška “ nebo bude zájem lézt dále, bude možno v lezení pokračovat až do vylezení potřebných metrů či po „totální fyzickou destrukci lezce“. Akce je vhodná pro nelezce z řad veřejnosti i pro lezce hobíky, kteří lezou pro radost a chtějí si vyzkoušet svoji výdrž. Lézt se bude na venkovní Milovické stěně, která je na budově Komenského 581 . K dispozici bude min. 80cest obtížnosti 3 až 7+ . Nejnovější průvodce s popisem cest bude zveřejněn na stránkách oddílu  http://www.alpici.com/lezecke-cesty/ cca 5.9.2024.  Z důvodu bezpečnosti se poleze výhradně stylem TR (top rope=s horním jištěním lanem) s nacvaknutím lezce na karabinu s automatickou pojistkou zámku (twistlock/tripllock). Lana i karabiny budou připraveny. Pro veřejnost bez vybavení bude k zapůjčení sedací úvazek. Předpokládáme rozdělení na kategorii „Veřejnost“ a „Hobby lezec“. Kategorie veřejnost bude evidovat pouze pořty vylezených cest. Kategorie hobby bude evidovat přelezené cesty do karty lezce.

V případě zájmu prosíme o předregistraci na email „sh9lomeno042@centrum.cz“

Vopičák

Přímý odkaz na tento článek: http://www.alpici.com/2024/05/16/milovicky-everest-2-rocnik-14-9-2024/

Sk.C – ctvrtek 28.3.2024 hodina zrušena

Ahoj, ve čt 28.3.2024 je hodina sk.C zrušena. Juventa je zavřená.

David, Oli

Přímý odkaz na tento článek: http://www.alpici.com/2024/03/24/sk-c-ctvrtek-28-3-2024-hodina-zrusena/

Lezení dospělých kurzistů – začínáme 26.3.2024

Ahoj,

od út 26.3. 2024 se opět rozjíždí sekce dospělých kurzistů. V plánu lezení na stěně od 17-20hod. Případní další zájemci ať se mi ozvou. Lezení veřejnosti na stěně/bouldru bude jako vždy dohodou mezi účastníky.

Vopičák

Přímý odkaz na tento článek: http://www.alpici.com/2024/03/23/lezeni-dospelych-kurzistu-zaciname-26-3-2024/

Lezení pro žáky ZŠ z Polska

V pátek 6.10. 2023 v rámci výměnného pobytu žáků ZŠ TGM Milovice  /  ZŠ Wołówo z Polska jsme připravili  lezení na naší venkovní stěně. Jak čeští tak polští žáci měli možnost vyzkoušet lezení na provazovém žebříku i stěně a to ve všech profilech (stěna v kolmici, komín, kout, převis). Po počátečním ostychu některá děcka lezla i čisté cesty po jedné barvě. 
Nějaké fotky na FB Alpici Milovice  resp. na FB ZŠ TGM Milovice

Přímý odkaz na tento článek: http://www.alpici.com/2023/10/06/lezeni-pro-zaky-zs-z-polska/

Lezení pro žáky z Maďarska

25.9. 2023 v rámci výměnného pobytu žáků ZŠ TGM Milovice  /  ZŠ Kistarca z Maďarska jsme připravili  lezení na naší venkovní stěně. Žáci měli možnost vyzkoušet lezení na provazovém žebříku i stěně a to jak v kolmách tak převislých profilech.  Někteří maďarští žáci zvládli lézt po celou dobu. Část českých žáků 8.A se zkušenostmi s lezením nám pomáhala jistit svoje spolužáky resp. jistit maďarské žáky. 
Nějaké fotky na FB Alpici Milovice  resp. na FB ZŠ TGM Milovice

Přímý odkaz na tento článek: http://www.alpici.com/2023/09/25/lezeni-pro-zaky-z-madarska/

Milovický Everest – výsledky akce

Rychlý přehled „Milovického Everestu“ v tvrdých datech:

 • účastníků  celkem 98 z toho  64 dětí (mezi 3-14lety) + 34 dospělích (15-60 let)
 • celkem vylezeno všemi účastníky 9280m (z toho dětmi 5740m, dospělými 3540m)
 • děti nalezli 255 čistých cest (á10m) z celkového počtu 574
 • dospělí nalezli 285 čistých cest (á10m) z celkového počtu 354
 • 39 dětí v kategorii veřejnost, 24 dětí v kategorii „hobby lezci“
 • 12 dospěláků v kategorii „veřejnost“, 15 dospěláků v kategorii „hobby lezci“
 • v dětech nejvíce nalezeno jedním účastníkem 51cest, v dospělých nalezeno jedním účastníkem 70cest

Za tropických zářijových teplot (14-25°C) se v sobotu mezi 10-19hod podařilo na venkovní Milovické stěně  vylézt výšku 9280m. Hlavní cíl, tedy vylezení výšky Mt.Everestu, byl splněn. Výzva v podobě vylezení a opětovného sestoupení k moři (17698m) se bohužel nepodařila a budeme se o ni pokoušet v dalších ročnících. Díky krásnému počasí totiž spoustu hobby lezců vyrazilo do skal. Ohlasy od účastníků byly pozitivní přestože se nám do organizace občas vyskytli chybičky.

Za sebe bych rád poděkoval všem co se zúčastnili organizace resp. pomáhali na akci ať už u registrace, občerstvení, jištění, měření času, stavění i bourání stánku,….atd. 

230916_Everest_vyhodnoceni_deti_hobby_kategorie

230916_Everest_vyhodnoceni_deti_verejnost

230916_Everest_vyhodnoceni_dospelaci

Zároveň děkujeme všem sponzorům: Fiala Milovice – řeznictví a uzenářství, Květinářství Květa, Lanex, Moje kytice, MireasTruhlářství Melíšek Nymburk, Drofa hasičský servis, Reklamy Richter, Město Milovice.

Fotky zde

Zapsal hlavní organizátor této akce: Vopičák

Přímý odkaz na tento článek: http://www.alpici.com/2023/09/18/milovicky-everest-vysledky-akce/

Milovický Everest – předstartovní informace

Ahoj všem, finální info k akci „Milovický Everest“

Registrace účastníků:  úderem 9:30 u pultu s občerstvením. V rámci registrace bude zaznamenáno jméno, příjmení, přezdívka, příslušnost k oddílu, u dětí výška. Předregistrovaní nemusí čekat frontu, mohou jít dopředu a  rovnou si vyzvednout předvyplněnou kartu lezce s přiřazeným číslem účastníka. Předregistrace možná do 14.9. 2023 emailem na adrese sh9lomeno042@centrum.cz  s předmětem v hlavičce „Milovický Everest-predregistrace“

Lezení: zahájíme na stěně Komenského 581 úderem 10:00hod a ukončíme nejpozději ve 20:30hod. V 17:00hod bude ukončena „soutěž“ a vybrány karty lezců. V případě, že bude lezec chtít pokračovat dostane kartu novou „mimosoutěžní“ se  stejným číslem registrace. Tam si může zaznamenávat další přelezy.

Pravidla soutěže „Milovický Everest“, která :

 • Každý lezec se nejprve na určeném místě registruje. V rámci registrace sdělí potřebné údaje (jméno, příjmení, přezdívka, kategorie, HO, u dětí výška lezce ) a následně mu bude vydána karta lezce s pořadovým číslem. Do té provádí zápisy přelezů připravených cest
 • V případě, že se lezec dopředu předregistroval, může si připravenou kartu vyzvednout bez nutnosti čekání fronty na registraci.
 • K dispozici je 87cest obtížnosti 3 až 7+ . Skladba obtížnosti cest je přibližně: cca 7ks „3“, cca 24ks „4“, cca 32ks „5“, cca 22ks „6“, cca 2ks „7“. Nejnovější průvodce s popisem cest je zveřejněn na stránkách oddílu  http://www.alpici.com/lezecke-cesty/
 • Z důvodu bezpečnosti se leze výhradně stylem TR (top rope). Pro veřejnost/nelezce to znamená s lanem vedeným přes vratný bod.
 • V kategorii „Veřejnost“ i „Hobby lezec“ je omezení max. 2ks za sebou lezených cest na jednom laně.
 • V kategorii „Hobby lezec“ je předpokládáno, že lezci se vzájemně střídají v lezení i jištění, tak jako ve skalách či na stěně. V kategorii „Veřejnost“ lezec jistí pouze tehdy pokud to umí.
 • Startovné pro kategorii „Hobby i Veřejnost“ je stanoveno na 10Kč/os (pokrytí nákladů na karty lezce)
 • Čistota přelezu cesty v duchu fair play tzn. použití chytu/stupu jiné barvy neznamená čistý přelez, ale je možno započítat do součtu vylezených metrů v rámci „pastelek“. Je to o svědomí každého lezce, který je sám sobě samozřejmě i soudcem. Kdo bude podvádět, tak klame především sám sebe, jelikož je to v první řadě lezení pro radost a teprve v druhé řadě „soutěž“.
 • účastí v soutěži jsou tato pravidla akceptována

Zápis přelezu do karty lezce:

 • Čistý přelez cesty je:
  • použití pouze povolených chytů/stupů, struktur,… – viz. průvodce
  • cesta končí chycením horní hrany stěny
  • čistý přelez znamená lezení bez odsedu od nástupu po horní hranu stěny
  • v případě splnění předchozích bodů je možno v kolonce dané cesty přidat čárku
 • Pastelky – v případě porušení kteréhokoliv bodu lze zapsat pouze „pastelky“
 • Pro TR01 resp. „Provazový žebřík“ se zapisuje nejlepší čas. Na TR01 čas zastaven úderem zvonku. Na provazovém žebříku dotknutím se trámu nad žebříkem.
 • Pro kategorii „H6-Trilogie pro radost“ se zapisuje počet chytů či stupů (podle cesty), které musel účastník použít

Průvodce:

Dva exempláře průvodce budou vyvěšeny na 2ks magnetických tabulí v prostoru před stěnou a 1ks bude k nahlédnutí u občerstvení. Průvodce je ke stažení na odkazu nebo na stránkách oddílu v sekci  http://www.alpici.com/lezecke-cesty/  

 

 

 

Přímý odkaz na tento článek: http://www.alpici.com/2023/09/08/milovicky-everest-predstartovni-informace/

Milovický Everest – 16.09.2023 (10:00-20:30hod)


Warning: Undefined array key "file" in /usr/local/www/webs/com/alpici/www/wp-includes/media.php on line 1734

Ahoj všem, rádi bychom Vás i Vaše oddílová děcka pozvali na 1. ročník „Milovického Everestu“, který je naplánován na sobotu 16.9.2023. Lezení bude umožněno mezi 10:00-20:30hod. Prezentace možná od 9:30hod. Prezentace nutná pro vyzvednutí karty lezce. V minulém roce, kdy byl 0. ročník se podařilo všemi účastníky celkem vylézt cca 11430m. Letos bychom rádi laťku zvedli  a pokusili se o vylezení 17698m (tzn. 2x výška Mt.Everest/Džomolangma/Sagarmátha). Ukončení „soutěžního lezení“ je v 17:00hod, tak aby mohlo dojít k vyhodnocení (na základě odevzdaných výsledků uvedených v kartě lezce) a následnému  vyhlášení výsledků v 18:00hod. V případě, že nebude „vylezena výška 17698m“ nebo bude zájem lézt dále, bude možno v lezení pokračovat až do vylezení potřebných metrů či po „totální fyzickou destrukci lezce“. Akce je vhodná pro nelezce z řad veřejnosti i pro lezce hobíky, kteří lezou pro radost a chtějí si vyzkoušet svoji výdrž. Lézt se bude na venkovní Milovické stěně, která je na budově Komenského 581 . K dispozici bude min. 80cest obtížnosti 3 až 7+ . Nejnovější průvodce s popisem cest bude zveřejněn na stránkách oddílu  http://www.alpici.com/lezecke-cesty/ cca 9.9.2023.  Z důvodu bezpečnosti se poleze výhradně stylem TR (top rope=s horním jištěním lanem) s nacvaknutím lezce na karabinu s automatickou pojistkou zámku (twistlock/tripllock). Lana i karabiny budou připraveny. Pro veřejnost bez vybavení bude k zapůjčení sedací úvazek. Předpokládáme rozdělení na kategorii „Veřejnost“ a „Hobby lezec“. Kategorie jsou definovány takto:

 • Veřejnost – má nulové až lehké zkušenosti s lezením (max. 3+ na prvním „ostrém“ konci lana). Chce si v rámci akce trochu zalézt, ale není výkonnostní (myšleno pravidelný) lezec. Kategorie je určena pro dospěláky (např. maminky/tatínky dětí či opravdu občasné lezce) resp. pro děti (opět co lezou pro radost a nemají výkonnostní přesah/potenciál). Může soutěžit v:
  • V1 – Opakovač – Součet opakování jedné cesty (pozor!!-max. 2 přelezy za sebou a pak střídání na laně)
  • V2 – Rychlolezec – Nejrychlejší čas dosažený na:
   • PK01 (viz. průvodce), u menších dětí lezení pastelek (=po všech barvách chytů)
   • na provazovném žebříku
  • V3 – Pastelkový král (počet vylezení nahoru po všech chytech)
 • Hobby – chodí lézt pravidelně, leze cesty min. obtížnosti 4UIAA. Poleze převážně čisté cesty a může soutěžit v :
  • H1 – Sběrač čistých přelezů – Každá cesta se počítá jen jednou, ale může mít více pokusů o vylezení
  • H2 –PočtoSběrač – Součet všech přelezených cest tzn. i lezených několikrát
  • H3 – Rychlolezec – Nejrychlejší čas dosažený na rychlolezecké „PK01“ (viz. průvodce)
  • H4 – Opakovač – největší počet opakování jedné cesty (pozor-možnost max. 2 přelezů za sebou a pak střídání na laně)
  • H5 – Pastelkový král (součet vylezených metrů)
  • H6 – Trilogie pro radost (v určených profilech lezení charakterově odlišných cest)
   • Hrana = roh překližky u rychlolezecké (TR1x/TR2x) – s využitím všech stupů na boční stěně a hrany vylezení na co nejméně chytů (aktuálně je rekord 2chyty). Struktura a hrana se nepočítá jako chyt.
   • Komín bez chytů a stupů (KN1x, KN2x, KN3x) – vylezení na co nejméně stupů (aktuální rekord je 0)
   • Kout (poloha styk komín/rockplast vlevo) bez chytů (co nejmenší využitý počet, aktuální rekord je 0). Nohy cokoliv.
  • H7 – v případě velkého množství účastníků a zájmu na bouldru (během akce bude vyhlášeno měření času)
   • Vis na „balkně“ (červená struktura deska B2 vlevo)– měření času
   • Vis na „koulích“ (deska B2 vpravo) – měření času
   • Vis na „madle“ (deska B5) – měření času

Pravidla soutěže:

 • Čistota přelezu cesty v duchu fair play tzn. použití jiného chytu/stupu neznamená čistý přelez, ale je možno započítat do součtu vylezených metrů v rámci „pastelek“. Každý lezec  je sám sobě soudcem.  Kdo bude podvádět, tak klame především sám sebe, jelikož je soutěž koncipována jako lezení pro radost.
 • Každý lezec v kategorii „hobby“ i jistí, v kategorii „veřejnost“ pouze pokud umí.
 • Max. počet za sebou lezených cest jsou 2. Pak jde lezec jistit (pokud to umí) svého parťáka alt. jiného samotného lezce
 • V případě lezení ve dvojičkách se oba lezci/jističi pravidelně střídají
 • Styl zápisu do karty lezce bude upřesněn u registrace
 • Zájemci o rychlolezeckou cestu „PK01“ budou mít možnost měřeného lezení v každou celou hodinu (bude vyhlášeno mikrofonem)
 • Startovné pro kategorii „Hobby i Veřejnost“ je stanoveno na 10Kč/os
 • Děti  jsou rozděleny podle výšky nikoliv věku a to: kategorie 1 = 0-149cm, kategorie 2 = nad 150cm.
 • Dospělí mají jen jednu kategorii

K dispozici jako v minulém roce bude pro potřeby účastníků placené občerstvení (pivo Bernard 11°, točená limonáda, guláš, klobása, párek v rohlíku příp. nějaká buchta).

Info o účasti se jmeným seznamem účastníků prosím zaslat do 12.9.2023  na sh9lomeno042@centrum.cz  s předmětem „Milovicky Everest-predregistrace“ s infem zda se jedná o dítě nebo o dospělého.

Předem děkujeme a těšíme se na viděnou na plánové akci. Zároveň doufám, že jako v minulém roce si všichni dosytosti zalezou a také se pobaví.

Za organizační team Vopičák

Přímý odkaz na tento článek: http://www.alpici.com/2023/08/15/milovicky-everest-16-09-2023-10-2030hod/

Od elévů po samostatné lezce (2021-2022)

Z důvodu velkého zájmu o skalní lezení dospěláků se cca 3roky nazpět rozběhli pravidelné úterní „tréninky“ dospělých kurzistů. Po dohodě účasníků fungujeme celkoročně na venkovní stěně v Milovicích. Pokud jsou velké mrazy scházíme se na metodiku u mne doma.  Skladba výuky resp. počet lezců se v průběhu roku postupně mění  v závislosti na nabytých zkušenostech. Lezci déle chodící obvykle začínají lézt samostatně a uvolňují místo dalším začátečníkům. Většina „dnes již bývalých kurzistů = samostatných lezců z předchozích let“ se alespoň občas zúčastňuje jednodenních či víkendových akcí skalních resp. v zimě jednodenních lezení v indooru. To přispívá k předávání zkušeností nejenom ve směru instruktor-začínající lezec, ale i zkušený lezec-vzdělaný začátečník-začátečník, což bylo v dobách o 20-30let zpět běžným zvykem. Občas v době úterního „tréninku“ dorazí na soukromý polez lezci z řad HO Lysá n/L, VHT Lysá n/L, HO Alpíci či někdo ze skupiny Bouldrování Milovice. Tento faktor přispívá k rychlejšímu rozvíjení a předávání zkušeností nováčkům resp. méně zkušeným lezcům. Hlavně někteří lezci z HO Lysá se často účastní skalních výjezdů s dospělými kurzisty.  Díky tomu, že se všichni znají z úterních lezení, je možnost výjezdu i na akce pořádané HO Lysá (jako např. první a poslední slanění, pravidelné skalní jednodenní/víkendové výjezdy, Alpy,….). Za to všem patří můj dík.

Počet aktivních členů dospělých kurzistů se během roku mění, nicméně v posledních 1-2 letech se dlouhodobě pohybuje od 8-12 členů. Celkový počet členů je odvislý hlavně od počtu úplných začátečníků. Parta se od chladných podzimních večerů 2021 po pravidelných trénincích tmelí v blízké vinárně ;-D případně také na víkendových vandrech od podzimu do jara.

Všichni nováčci si během kurzu vštěpují znalosti: o materiálu (sedák, karabiny, lana), základní uzly (cca9ks), slanění s prusíkem/bez prusíku, zablokování kýble, přechod do slanění, lezení jednodélkových cest v lanovém družstvu. I „začátečníci“ tedy umějí odjistit lezce ze štandu, což umožňuje parádně si společně zalézt na skalách (i hůře odjištěných) a přitom neblokovat dlouhodobě jednotlivé cesty (např. celodenně nataženým lanem na TR). Pokročilejší lezci následně prohlubují znalosti při použití 1/2lodního uzle (dobírání druholezce ze štěndu, slanění). Ti se zájmem o vícedélky či hory se učí dopomoc kladkou ve směru nahoru,  dlouhé spuštění zraněného přes svázaná lana a někteří i štraussovu metodu vytažení lezce na štand.

Od podzimu 2021 do července 2022 jsme společně mimo pravidelné tréniky absolvovali:

 • v indooru: min. 5 zimních jednodenních (so či ne) lezení (Jungle, BigWall)
 • skalní lezení: Řevnice (2x), Radoňovice (2x), Bezděčín (2x), Pašinka (2x), Skály v údolí Vrchlice (2x), víkendová Kozelka, víkendový Rabštějn, víkendový Ostrov, Suché skály (2x), Hruboskalsko, Roviště, Řež

 

Všem účastníkům děkuji za zájem i účast a těším se na hafo společných zážitků hlavně na skalách  🙂

Vopičák

Přímý odkaz na tento článek: http://www.alpici.com/2022/07/28/od-elevu-po-samostatne-lezce-2021-2022/

Horolezecký tábor 2022

Kamarádi, přátelé, příznivci horolezení a rodiče,

tak jako v minulých letech i v letošním roce 2022 budeme pořádat horolezecký tábor pro členy horolezeckého oddílu v okolí dominanty Libereckého kraje – vrcholu Ještěd, na horské chatě Pláně pod Ještědem.

Termín konání horolezeckého tábora je od 1. července (pátek) do 9. července 2022 (sobota).

Ubytování bude zajištěno na horské chatě Pláně pod Ještědem.
Stravování je zajištěno 5x denně, pitný režim po celý den zabezpečen.

Lezení bude probíhat na skalách v přilehlém okolí. Součástí je samozřejmě i turistika a s ní spojené dovednosti, které jsou nedílnou součástí lezení. V průběhu tábora bude probíhat celotáborová hra.

Cena tábora je 5.900,- Kč.

Doprava dětí do (z) místa tábora je vlastními silami rodičů.

Přihlášky na horolezecký tábor lze podat nejpozději do 31. března 2022.

Pro bližší informace kontaktujte Jarmilu Saranovou, email: jarmilasaranova@centrum.cz

Přihláška na tábor ke stažení zde.

Přímý odkaz na tento článek: http://www.alpici.com/2022/02/13/horolezecky-tabor-2022/

Načíst více