PRAVIDELNÁ OMEZENÍ LEZENÍ

Horolezecká stěna, boulderovací stěna a jejich přilehlé prostory jsou z důvodu vedení přípravy, výcviku, školení a metodických zaměstnání členů Horolezeckého oddílu ALPICI pravidelně omezeny ve využívání pro širokou veřejnost v níže uvedených termínech takto:

 

Středa           od 18:00 do 20:00

Čtvrtek         od 16:30 do 20:00

 

Z důvodu zajištění bezpečnosti v průběhu činnosti skupin jsou osoby vedoucí výcvik ve výše uvedených termínech oprávněni vykázat z prostoru horolezecké stěny,  boulderovací stěny  a přilehlých prostorů všechny ostatní osoby.

Žádáme o respektování tohoto omezení.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.alpici.com/pravidelna-omezeni-provozu-horolezecke-steny/