Milovický Everest – předstartovní informace

Ahoj všem, finální info k akci „Milovický Everest“

Registrace účastníků:  úderem 9:30 u pultu s občerstvením. V rámci registrace bude zaznamenáno jméno, příjmení, přezdívka, příslušnost k oddílu, u dětí výška. Předregistrovaní nemusí čekat frontu, mohou jít dopředu a  rovnou si vyzvednout předvyplněnou kartu lezce s přiřazeným číslem účastníka. Předregistrace možná do 14.9. 2023 emailem na adrese sh9lomeno042@centrum.cz  s předmětem v hlavičce „Milovický Everest-predregistrace“

Lezení: zahájíme na stěně Komenského 581 úderem 10:00hod a ukončíme nejpozději ve 20:30hod. V 17:00hod bude ukončena „soutěž“ a vybrány karty lezců. V případě, že bude lezec chtít pokračovat dostane kartu novou „mimosoutěžní“ se  stejným číslem registrace. Tam si může zaznamenávat další přelezy.

Pravidla soutěže „Milovický Everest“, která :

 • Každý lezec se nejprve na určeném místě registruje. V rámci registrace sdělí potřebné údaje (jméno, příjmení, přezdívka, kategorie, HO, u dětí výška lezce ) a následně mu bude vydána karta lezce s pořadovým číslem. Do té provádí zápisy přelezů připravených cest
 • V případě, že se lezec dopředu předregistroval, může si připravenou kartu vyzvednout bez nutnosti čekání fronty na registraci.
 • K dispozici je 87cest obtížnosti 3 až 7+ . Skladba obtížnosti cest je přibližně: cca 7ks „3“, cca 24ks „4“, cca 32ks „5“, cca 22ks „6“, cca 2ks „7“. Nejnovější průvodce s popisem cest je zveřejněn na stránkách oddílu  http://www.alpici.com/lezecke-cesty/
 • Z důvodu bezpečnosti se leze výhradně stylem TR (top rope). Pro veřejnost/nelezce to znamená s lanem vedeným přes vratný bod.
 • V kategorii „Veřejnost“ i „Hobby lezec“ je omezení max. 2ks za sebou lezených cest na jednom laně.
 • V kategorii „Hobby lezec“ je předpokládáno, že lezci se vzájemně střídají v lezení i jištění, tak jako ve skalách či na stěně. V kategorii „Veřejnost“ lezec jistí pouze tehdy pokud to umí.
 • Startovné pro kategorii „Hobby i Veřejnost“ je stanoveno na 10Kč/os (pokrytí nákladů na karty lezce)
 • Čistota přelezu cesty v duchu fair play tzn. použití chytu/stupu jiné barvy neznamená čistý přelez, ale je možno započítat do součtu vylezených metrů v rámci „pastelek“. Je to o svědomí každého lezce, který je sám sobě samozřejmě i soudcem. Kdo bude podvádět, tak klame především sám sebe, jelikož je to v první řadě lezení pro radost a teprve v druhé řadě „soutěž“.
 • účastí v soutěži jsou tato pravidla akceptována

Zápis přelezu do karty lezce:

 • Čistý přelez cesty je:
  • použití pouze povolených chytů/stupů, struktur,… – viz. průvodce
  • cesta končí chycením horní hrany stěny
  • čistý přelez znamená lezení bez odsedu od nástupu po horní hranu stěny
  • v případě splnění předchozích bodů je možno v kolonce dané cesty přidat čárku
 • Pastelky – v případě porušení kteréhokoliv bodu lze zapsat pouze „pastelky“
 • Pro TR01 resp. „Provazový žebřík“ se zapisuje nejlepší čas. Na TR01 čas zastaven úderem zvonku. Na provazovém žebříku dotknutím se trámu nad žebříkem.
 • Pro kategorii „H6-Trilogie pro radost“ se zapisuje počet chytů či stupů (podle cesty), které musel účastník použít

Průvodce:

Dva exempláře průvodce budou vyvěšeny na 2ks magnetických tabulí v prostoru před stěnou a 1ks bude k nahlédnutí u občerstvení. Průvodce je ke stažení na odkazu nebo na stránkách oddílu v sekci  http://www.alpici.com/lezecke-cesty/  

 

 

 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.alpici.com/2023/09/08/milovicky-everest-predstartovni-informace/