Jak se leze na All – peak ???

Jak se leze na All – peak ???

Že jste ještě nikdy neslyšeli o vrcholu All – peak ? Mladí horolezci z HO Alpici ano a dokonce měli možnost si na tuto horu v rámci horolezeckého tábora vylézt.
Hned druhý den po rozdání vysvědčení se sešlo 26 mladých horolezců v základním táboře „Pláně“, kde na ně čekalo 6 instruktorů HO Alpici. Po ubytování a večeři se pak všichni sešli na slavnosti PUJA (čti pundža), která se koná vždy na počest usmíření boha hory a na zdárný návrat zpět do tábora a to dokonce za přímé účasti místního mnicha. Pak už nic nebránilo tomu, aby se horolezci připravovali na výstup na tuto horu.
Než se dostali k samotnému výstupu na vrchol hory, museli se horolezci seznámit mimo jiné s poskytováním první pomoci, učili se číst v mapách a určovali směr pomocí buzoly. Pokud zrovna neplnili úkoly spojené s výstupem na horu, tak se v rámci osobního volna věnovali gymnastice, přehazované, chovu zvířat, lukostřelbě, tancování. Taky se měli možnost povozit se na lanové dráze a zachraňovat neopatrného opraváře lanovky . Některé děti pak strašil maskot expedice Kryštůfek.
Většinu dne se však přeci jen lezlo. Instruktoři naplánovali pro mladé horolezce tři celodenní výlety do vzdálenějších skalních oblastí. K jedné z nich se muselo i místní dopravou. Děti tak navštívily tři skalní oblasti, vylezly nespočet cest a trénovaly tak na vrchol expedice, kterou byl právě bájný vrchol All- peak.
Než došlo k samotnému výšlapu na tuto horu, vyměnily si děti s instruktory role. Musely pro své vedoucí vymyslet program, který někteří instruktoři nelibě nesli (tancování mě prostě nebaví  ).
Předposlední den expedice po vydatné večeři se všichni vydali konečně zdolat vrchol hory. Samozřejmě se šlo stále do kopce, po chvíli se pak vrchol hory ukázal, ale bylo to k němu stále daleko. Pomalu se stmívalo, ale děti měly baterky a čelovky. Několikrát se otočily kolem hory, až se nakonec všem podařilo na tuto krásnou horu vylézt. Měly tak možnost vidět z vrcholu západ slunce na straně jedné a východ měsíce na straně druhé. Na konci cesty zpět do základního tábora , kdy došlo cestou i na bojovou hru v temném lese, čekalo na mladé horolezce překvapení v podobě pokladu, který bájná hora All-peak vydala.
A kde že se ten vrchol nachází ? A jak že vypadal a kdo že byl vlastně Kryštůfek ?
A není to jedno? Důležité je, že si to všichni užili a domů si přivezli spoustu zážitků.
Takže expedici All – peak 2017 považujeme za velmi vydařenou. A kam pojedeme příště?

Roman Šmíd HO Alpici

Přímý odkaz na tento článek: http://www.alpici.com/2017/08/02/832/