HISTORIE

Venkovní hotostěna – horolezecká stěna  je složena z profilů od fy. Rockplast (levá část, had) a fy. TR Wall (pravá část). Dále je ze strany k lesu boldrovka. Bouldrovka je z překližky opatřené nátěrem.  Pár časových údajů:

  • 2009 – přibližný vznik stěny, kdy byl vybudován pruh šírky cca 2m a výšky 10m. Na vzniku má velký podíl Michal Křena z HO Lysá, majitelem/správcem se stává H.I.D.
  • 2010-11 – rozšíření o další cca 1,5m úsek s hadem
  • 11/2011 – majitelem / správcem se stává Horolezecký oddíl Alpici, z.s. z Milovic
  • 2012 – vybudování bouldrovky (4 části) členy HO Alpici
  • 2013 – zakoupení stěny z dílců TRWall, která byla v Lysé nad Labem. Přesun členy HO Alpici
  • 08-09/2017 – na žádost města Milovice přemístění stěny i bouldrovky na současné místo tzn. na budovu tělocvičny v ul. Komenského 581. Přesun prováděla odborná firma.
  • 03-05/2019 – členy HO Alpíci provedeno rozšíření bouldrovky o 5 blok, strop v celé délce a bok vpravo. Současně provedena obnova nátěru celé bouldrovky. Finanční zajištění HO Alpíci.
  • 03-??/2020 – dostavba stěny. Na výstavbě se podílejí členové HO Alpíci i další kamarádi bez horolezecké příslušnosti k oddílu resp. s příslušností k oddílu HO Lysá. Část financí získána od sponzorů (viz. oddíl sponzoři), část ze zdrojů HO Alpíci, část od Města Milovice (prozatím podána žádost o investiční dotaci), část od HO Lysá resp. od soukromých dárců z horokomunity. Všem spozorům děkujeme.

Přímý odkaz na tento článek: http://www.alpici.com/historie/