Upřesnění činnosti oddílu v souladu s přijatými protiepidemických opatření

Milí Alpíci, rodičové, kamarádi a ostatní příznivci lezení

Omezení činnosti oddílu trvá prozatím do odvolání.

V souladu s přijatými protiepidemiologickými opatřeními k zamezení šíření onemocnění Covid-19 dochází k následujícím omezením v činnosti oddílu
v období 12. 10. – 1. 11. 2020 takto
:

  • Schůzky všech skupin horolezeckého oddílu se po dobu 2 týdnů zrušují, a to od 12. 10. 2020

  • V týdnu 26. 10. – 1. 11. 2020 nebyly schůzky plánovány z důvodu státního svátku a navazujících podzimních prázdnin.

Důvodem je aktuální situace a nejasnost v aplikaci opatření u sportovních kroužků, zejména v podmínkách našeho horolezeckého oddílu.

Z úrovně krajské hygienické stanice bylo doporučeno neprovádět sportovní aktivitu. Nerespektování tohoto doporučení by mohlo mít velmi závažný dopad na činnost oddílu, život jeho členů a jejich rodin, vzhledem k riziku komunitního šíření onemocnění Covid – 19, pokud by došlo ke kontaktu s pozitivní osobou v rámci činnosti kroužku.

Na základě vývoje situace uvidíme, jaké budou možnosti pro otevření horolezeckého kroužku.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví.

Přímý odkaz na tento článek: http://www.alpici.com/2020/10/13/upresneni-cinnosti-oddilu-v-souladu-s-prijatymi-protiepidemickych-opatreni/