13.1.2020 archive

Platba příspěvků za děti v kroužku za II. pololetí

Pro rodiče dětí z kroužku skupin A B C D: Platby za II. pololetí školního roku 2019/2020 uhraďte, prosím, nejpozději do 28. února 2020. Číslo účtu: 2900214919/2010, zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte/dětí, označení skupiny. Děkuji, Jarmila  

Permanent link to this article: http://www.alpici.com/2020/01/13/platba-prispevku-za-deti-v-krouzku-za-ii-pololeti/