Platba příspěvků za děti v kroužku za II. pololetí

Pro rodiče dětí z kroužku skupin A B C D:

Platby za II. pololetí školního roku 2019/2020 uhraďte, prosím, nejpozději do 28. února 2020.

Číslo účtu: 2900214919/2010, zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte/dětí, označení skupiny.

Děkuji, Jarmila

 

Přímý odkaz na tento článek: http://www.alpici.com/2020/01/13/platba-prispevku-za-deti-v-krouzku-za-ii-pololeti/