Členské příspěvky roku 2020

Členské příspěvky pro kalendářní rok 2020 uhraďte, prosím, na číslo účtu HO Alpici, z.s.: 2900214919/2010.
Do zprávy pro příjemce uveďte: příspěvek 2020.

Děkuji, Jarmila

Přímý odkaz na tento článek: http://www.alpici.com/2020/01/17/clenske-prispevky-roku-2020/